Ακινητα

Ακίνητη Περιουσία

Είμαστε κορυφαίο  νομικό γραφείο στον τομέα των ακινήτων. Με συνεχή δραστηριότητα και εμπειρία πάνω από 25 χρόνια σας παρέχουμε γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις για κάθε ζήτημα που αφορά το ακίνητο στην Ελλάδα.

Ειδικότερα εξειδικευόμαστε στους παρακάτω τομείς:

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία χορηγείται πενταετής άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα ή διαμένουν στην Ελλάδα και αγοράζουν ακίνητα στη χώρα μας αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Αναλαμβάνουμε για τους επενδυτές αυτής της κατηγορίας την οργάνωση και υποβολή του πλήρους φακέλου προς την αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση της golden visa για τους ίδιους και τα μέλη της οικογένειάς τους.

×