ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Ελληνική Διασπορά

Οι Έλληνες της διασποράς αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Λένε, πως εκτός Ελλάδος υπάρχει ακόμα μία Ελλάδα σε πληθυσμό.

Ως δικηγορικό γραφείο παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι διατηρούν συναλλακτικές και οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα παρέχουμε νομική υποστήριξη στα ακόλουθα αντικείμενα:

×