Υπηρεσιες

Δημόσιο/Διοικητικό Δίκαιο

Οι δημόσιες συμβάσεις παρέχουν συνθήκες που ενθαρρύνουν καινοτόμες λύσεις και συμβάλλουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών για νέα προϊόντα.

Υποστηρίζουμε τους οικονομικούς φορείς σε όλες τις πτυχές των δημοσίων συμβάσεων. Σχετικές υπηρεσίες:

Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με το Δημόσιο Δίκαιο όπως:

Υπηρεσίες GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει έναν σημαντικό πήχη παγκοσμίως για τα δικαιώματα απορρήτου, την ασφάλεια των πληροφοριών και τη συμμόρφωση. Κάθε εταιρεία που χειρίζεται ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις του GDPR και πρέπει να χαράσσει αυστηρές και σταθερές πολιτικές για να συμμορφώνεται με τ Υπηρεσίες GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει έναν σημαντικό πήχη παγκοσμίως για τα δικαιώματα απορρήτου, την ασφάλεια των πληροφοριών και τη συμμόρφωση. Κάθε εταιρεία που χειρίζεται ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις του GDPR και πρέπει να χαράσσει αυστηρές και σταθερές πολιτικές για να συμμορφώνεται με το νέο σύστημα κανονισμών.

Η νομική μας ομάδα ελέγχει τον ιστότοπο της επιχείρησής σας, την πολιτική cookies και τα έγγραφα των βασικών πολιτικών για να βεβαιωθεί ότι η εταιρεία σας πληροί όλες τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ.

Η νομική μας ομάδα εξετάζει τον ιστότοπο της ό σας, την πολιτική cookies και την τεκμηρίωση βασικής πολιτικής για να βεβαιωθεί ότι η εταιρεία σας πληροί όλες τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

Δίκαιο Τουρισμού

Το ένα τέταρτο του ελληνικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος παράγεται από τον Τουρισμό.

Ο τομέας του τουρισμού περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων όπως μεταφορές, διαμονή, διασκέδαση.

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές σχετικά με όλες τις πτυχές της νομοθεσίας περί τουρισμού που προστατεύει τα δικαιώματα των ταξιδιωτών- καταναλωτών:

Οικογενειακό δίκαιο

Το γραφείο μας με μοναδική επιτυχία αναλαμβάνει τα  τελευταία  χρόνια  πολλές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου δικαστικά ή εξώδικα, επιδεικνύοντας διακριτικότητα και σεβασμό στα θέματα, που αφορούν προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα.

Χειριζόμαστε υποθέσεις σχετικές με:

Εμπορικό δίκαιο

Διαθέτοντας εξαιρετική τεχνογνωσία στο Εμπορικό Δίκαιο παρέχουμε τις συμβουλές μας για όλες τις πτυχές εμπορικών θεμάτων με στόχο να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησής τους. Η βαθιά κατανόηση της αγοράς αποτελεί πλεονέκτημα για τους πελάτες μας στους οποίους παρέχουμε, παράλληλα με τη νομική μας άποψη, πρακτικές λύσεις σε περίπλοκες συναλλαγές. Η πρακτική μας αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες – νομικές αναθεωρήσεις, νομικές γνωμοδοτήσεις, σύνταξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων, νομική παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων – καθώς και δικαστικές διαφορές στα ακόλουθα θέματα:

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Την τελευταία  δεκαετία έχουμε αναπτύξει μια σημαντική τεχνογνωσία στους τομείς του Επιχειρηματικού και Εταιρικού Δικαίου που αποτελεί βασική πρακτική για τo  γραφείο μας. Το έργο μας καλύπτει τακτικά ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών και εταιρικών θεμάτων όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

Η δραστηριότητά μας αποτελείται από νομικούς ελέγχους, νομικές γνωμοδοτήσεις, προετοιμασία νομικών εγγράφων και συμφωνιών, νομική παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων, συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, φιλική επίλυση διαφορών και διενέργεια νομικής δέουσας επιμέλειας.

Δίκαιο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος

Ο Ενεργειακός Νόμος υπήρξε μια από τις κορυφαίες πρακτικές μας. Έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και χρηματοδότηση ενεργειακών έργων, στην κρατική ενεργειακή χρηματοδότηση, σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε επιχειρηματικά κεφάλαια και στην εκπροσώπηση αναδυόμενων εταιρειών στον ενεργειακό τομέα (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταικά  συστήματα).

Οι δυνατότητες της ομάδας μας, μας  επιτρέπουν να παρέχουμε στους πελάτες μας μια ολοκληρωμένη νομική συμβουλευτική υπηρεσία σε όλο τον επιχειρηματικό κύκλο ανάπτυξης ενεργειακών έργων, αδειοδότησης και ρυθμιστικών, χρηματοοικονομικών, δέουσας επιμέλειας απόκτησης/διάθεσης και συναφών διοικητικών θεμάτων. Ειδικότερα, η εταιρεία μας παρέχει συμβουλές για τα ακόλουθα θέματα:

Πνευματική – Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Η εταιρεία μας προσφέρει νομικές συμβουλές για θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν:

×