Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Αιμιλία Μπρούζου, Συνεργάτης

Η Αιμιλία ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στον τομέα «Δίκαιο & Πληροφορική». Η Αιμιλία είναι διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια σε υποθέσεις αστικού και εμπορικού δικαίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπαιδευμένη από τον οργανισμό (A.D.R g U.K). Έχει επίσης πιστοποιηθεί ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) και ως Υπεύθυνη Συμμόρφωσης με το χρηματοπιστωτικό σύστημα σύμφωνα με τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο Δίκαιο Ακινήτων, και  το Δίκαιο του Κτηματολογίου. Υπήρξε νομικός σύμβουλος για πάνω από 20 χρόνια σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Άλλοι τομείς εμπειρογνωμοσύνης: Κληρονομικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων και Διαμεσολάβηση.
Είναι εξαιρετική στη διαχείριση του χρόνου και στην ομαδική εργασία.
Μιλάει αγγλικά (άπταιστα) και γερμανικά (ικανοποιητικά).

Έλσα Ταστσίδου, Συνεργάτης

Η Έλσα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτοχος  μεταπτυχιακού τίτλου στο Δημόσιο Δίκαιο καθώς και στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και το Δίκαιο Ενέργειας. Έχει επίσης πιστοποιηθεί ως Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).
Έχει μεγάλη εμπειρία στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και στο Φορολογικό Δίκαιο και είναι νομική σύμβουλος για περισσότερα από 20 χρόνια σε εταιρείες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα ασχολούμενη με όλες τις πτυχές του Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου.
Λοιποί τομείς εξειδίκευσης: Δίκαιο Ακινήτων, Δίκαιο Τουρισμού και Καταναλωτών, Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Δίκαιο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Είναι εργατική, προσανατολίζεται στους στόχους και έχει ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες.
Μιλάει αγγλικά (άπταιστα) και γερμανικά (ικανοποιητικά).

Όλγα Λεοντίδη, Συνεργάτης

Η Όλγα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Πτυχίο Νομικής, το 1994 και πήρε μεταπτυχιακό τίτλο στο Εμπορικό και Δίκαιο Επιχειρήσεων από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι επίσης Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το  1996 και είναι δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω.
Ειδικεύεται στο Aστικό (Δίκαιο ακινήτων, Oικογενειακό και Kληρονομικό Δίκαιο), το Eμπορικό και Tραπεζικό δίκαιο με έμφαση στη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση πελατών και τη διαχείριση υποθέσεων που σχετίζονται με αναγκαστική εκτέλεση, είσπραξη οφειλών, εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων, συμφωνίες παροχής εγγυήσεων, επιχειρηματικές συμβάσεις, συμβάσεις ακινήτων και συμβάσεις μίσθωσης.
Επιπλέον, η Όλγα υπηρέτησε ως νομικός σύμβουλος στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην εταιρεία ETE Leasing S.A και στην ασφαλιστική εταιρεία ΕΤΗΝΙΚΗ για 20 χρόνια. Επίσης είναι εξωτερικός συνεργάτης στα ελληνικά τραπεζικά συστήματα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Έχει επίσης εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση για εξωδικαστική επίλυση διαφορών και επιμονή – αποφασιστικότητα στην επίλυση νομικών προβλημάτων.
Μιλάει ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά.

Αχιλλέας Καραπατάκης, Εξωτερικός Συνεργάτης

Ο Αχιλλέας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική στο Πανεπιστήμιο “Brunel” του Λονδίνου. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο. Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπαιδευμένος από την ADR-ODR International. Είναι Yπεύθυνος Συμμόρφωσης σε μία από τις τέσσερις μεγάλες Ελληνικές Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Έχει μεγάλη εμπειρία στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τη Διαμεσολάβηση και τη Συμμόρφωση.
Είναι πιστός στη δια βίου μάθηση και φανατικός αναγνώστης.
Μιλάει αγγλικά (άπταιστα) και ισπανικά (ικανοποιητικά).

×