Παραμένει το όριο των 250.000 ευρώ για την έκδοση της Golden Visa

Από 1/1/2023 αυξάνεται το κατώτατο όριο σε 500.000 ευρώ μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές (Θεσσαλονίκη, Μύκονος Σαντορίνη και κάποιες περιοχές της Αθήνας)

×